NEWYDDION

Ein nod yw i ddarparu y newyddion a’r wybodaeth diweddaraf i chi, o ddiweddariadau treth i gyhoeddiadau'r Llywodraeth, er mwyn eich cefnogi chi a'ch busnes.

minimum wage
Isafswm Cyflog Byw/ Cenedlaethol 2021/22
DARLLEN MWY
national insurance rates allowances 2021/22
Cyfraddau a Lwfansau Yswiriant Gwladol 2021/22
DARLLEN MWY
restrictions business fund
Cronfa i fusnesau o dan gyfyngiadau
DARLLEN MWY
Budget 2021_Jones&Graham
Cyllideb Gwanwyn 2021 Prif Bwyntiau
DARLLEN MWY
VAT reverse charge for the construction industry
Gwrth-dâl TAW ar gyfer y diwydiant adeiladu
DARLLEN MWY
Welsh Government COVID-19 Support for Businesses
Cefnogaeth o £200 miliwn i fusnesau Cymru
DARLLEN MWY
pexels-burst-374016.jpg
Gwiriwr cymhwysedd Grant Sector Penodol
DARLLEN MWY
Government Self Employed Income Support Scheme (SEISS)
3ydd grant SEISS ar gael gan y Llywodraeth
DARLLEN MWY
pexels-pixabay-209224-scaled.jpg
Cronfa Gwydnwch Economaidd Cymru - Cam 2
DARLLEN MWY
Self Employed Income Support Scheme (SEISS)
Gwasanaeth hawlio hunangyflogedig i agor yn gynnar
DARLLEN MWY