Business-Startup-icon.png

Dechrau Busnes

Gyda'n profiad helaeth o weithio gyda busnesau newydd gallwn eich sicrhau y bydd ein cyngor yn cael ei deilwra i gyflawni eich nodau a'ch amcanion busnes penodol. O gyngor ar ddechrau fel unig fasnachwr i ymgorffori Cwmni Cyfyngedig, rydym yma i'ch cynghori a'ch cefnogi drwy ddyddiau cynnar eich busnes.

Mae dechrau eich busnes eich hun yn gyfnod cyffrous a prysur. Gall wynebu'r gwahanol agweddau ariannol a chyfreithiol ar ddechrau busnes fod yn frawychus iawn ar eich pen eich hun.

Mae hi mor bwysig eich bod wedi'ch sefydlu ar y strwythur cywir o'r diwrnod cyntaf, boed yn gwmni cyfyngedig neu'n unig fasnachwr.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, rydym yn defnyddio dull ymarferol ac yn adolygu eich cynllun busnes, amcan o’ch enillion, ffynonellau incwm eraill ac yn cynghori pa strwythur sydd orau i chi.

Yn Jones & Graham, gallwn ddarparu'r gwasanaethau, y cyngor a'r gefnogaeth ganlynol:

 • Ein defnyddio fel eich cynghorydd busnes
 • Cyflwyniad i ddechrau eich busnes eich hun
 • Paratoi eich cynllun busnes
 • Codi cyllid ar gyfer eich busnes
 • Cyflogedig neu hunangyflogedig?
 • Ffurfio cwmni cyfyngedig
 • Cytundebau partneriaeth
 • Dewis eich dyddiad cyfrifo
 • Cofrestru gyda CThEM ar gyfer hunan asesiad
 • Cofrestru gyda Ty’r Cwmniau (cwmniau cyfyngedig)
 • Yr isafswm cyflog cenedlaethol
 • Cyflwyniad i'r system dreth ar gyfer y hunangyflogedig
 • Oes angen ffurfio cwmni cyfyngedig?
 • Cael y deunydd ysgrifennu'n iawn

Cysylltwch â ni i gael cymorth pellach ac i drafod eich gofynion chi.

CYSYLLTWCH Â NI