Homepage-slider-1_1200x500px.jpg

Cyfrifwyr ac
Ymgynghorwyr Busnes

DARGANFYDDWCH FWY

Homepage-slider-2_1200x500px.jpg

Yma i helpu ym mhob
agwedd o fusnes
a chyfrifeg

DARGANFYDDWCH FWY

Homepage-slider-3_1200x500px.jpg

Cwmniau Cyfyngedig yn
ogystal a ffurflenni
treth hunan asesiad

DARGANFYDDWCH FWY

Newyddion

Rhoi'r newyddion a'r cyngor diweddaraf i chi gan y diwydiant. O Derfynau Amser Treth a chyhoeddiadau'r Llywodraeth, ein nod yw rhoi gwybodaeth berthnasol i chi i'ch cefnogi chi a'ch busnes.

national insurance rates allowances 2021/22
Cyfraddau a Lwfansau Yswiriant Gwladol 2021/22
DARLLEN MWY
VAT reverse charge for the construction industry
Gwrth-dâl TAW ar gyfer y diwydiant adeiladu
DARLLEN MWY
Budget 2021_Jones&Graham
Cyllideb Gwanwyn 2021 Prif Bwyntiau
DARLLEN MWY

Tystebau

Rydyn ni'n cael gwasanaeth dwyieithog gwych gan dîm Jones & Graham. Maen nhw'n ymateb yn brydlon i geisiadau dros y ffôn neu ar e-bost - does dim byd yn ormod o drafferth! Rydyn ni'n falch o ddweud mai Jones & Graham yw cyfrifwyr y cwmni ers dros 20 mlynedd ac mae'r gwasanaeth bob amser yn broffesiynol a'r cyngor yn werthfawr ac yn gywir.
ALED JONES & MANON CADWALADR | CYMEN CYFYNGEDIG
Rydym wedi dod i edrych ar gwmni Jones & Graham fel rhai sydd bob amser yn gwneud gwaith cymen, cyflym a gofalus ar ein cyfer yn Cadwyn Clwyd. Maent wastad yn darparu cyngor cyfredol ar gyfer ein busnes ac yn barod iawn i’n cynorthwyo yn bersonol neu dros y ffôn. Mae'r staff yn gyfeillgar bob amser ac mae eu cyngor dros y blynyddoedd wedi bod yn amhrisiadwy i Cadwyn Clwyd. Rydym yn fwy na pharod i'w hargymell i eraill
CATRIN AMES & DELYTH EDWARDS | CADWYN CLWYD CYF
Mae Popeth Cymraeg wedi bod yn gwsmer i Jones and Graham ers bron i 30 mlynedd ac rydym yn eithriadol o hapus gyda safon uchel y gwasanaeth y maent yn ei roi i ni. Mae'n gorff hynod broffesiynol ac mae'r staff yn hawdd iawn cydweithio â nhw.
IOAN TALFRYN | POPETH CYMRAEG CYF
I have used Jones & Graham for over 5 years now and I have been very impressed. Quick to respond, good strong tax advice and very informative when legislation changes which directly impacts our business.
The fees chargeable are fair and there are never ever any hidden costs like some firms who charge extortionate fees for general accountancy advice. Therefore, I would not hesitate in recommending Jones & Graham to any business looking to change firms.
TIM MAUNDER | ABBEY RENTALS LIMITED