Limited-companies-icon.png

Cwmnïau Cyfyngedig

Gyda'n profiad helaeth o weithio gyda busnesau newydd gallwn eich sicrhau y bydd ein cyngor yn cael ei deilwra i gyflawni eich nodau a'ch amcanion busnes penodol. O gyngor ar ddechrau fel unig fasnachwr i ymgorffori Cwmni Cyfyngedig, rydym yma i'ch cynghori a'ch cefnogi drwy ddyddiau cynnar eich busnes.

Gall bod yn Gyfarwyddwr Cwmni Cyfyngedig fod yn obaith anodd i rywun sy'n cael ei ddefnyddio i redeg eu busnes eu hunain fel masnachwr unigol.

Gyda pryderon ychwanegol ynglyn a rheolau a rheoliadau llymach, mwy o ffurflenni a datganiadau ariannol yn cael eu cyflwyno, mae'r gofynion am ddatganiadau ariannol manwl gan gynnwys datgeliadau perthnasol yn ddigon I’ch digalonni, fodd bynnag, gallwn gymryd gofal o bob un o'r pryderon yma ar eich rhan, Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw canolbwyntio ar redeg eich busnes.

Os ydych chi'n Gyfarwyddwr Cwmni Cyfyngedig, neu â diddordeb mewn ymgorffori eich busnes presennol / busnes newydd, gallwn eich cynghori ar y ffordd orau ymlaen i'ch busnes chi. Mae gennym flynyddoedd o brofiad o weithio gyda Chwmnïau Cyfyngedig bach a chanolig a gallwn eich cefnogi chi i sicrhau bod eich holl rwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu cyflawni, er enghraifft, ffeilio ffurflenni i Dŷ'r Cwmnïau a Chyllid a Thollau EM, gan gynnwys datgeliadau penodol yn y datganiadau ariannol a chyngor ar weithdrefnau sy'n ymwneud â newidiadau mewn Cyfarwyddwyr / cyfranddalwyr ac ati.

Gall Jones a Graham gynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Cofrestru'ch cwmni gyda Thŷ'r Cwmnïau
  • Cofrestru ar gyfer Treth Gorfforaeth gyda Chyllid a Thollau EM
  • Paratoi cyfrifon blynyddol
  • Paratoi ffurflen CT600 (ffurflen dreth cwmni)
  • Paratoi a chyfrifo cyfrifiant treth gorfforaeth
  • Cyflwyno Datganiad Cadarnhau
  • Paratoi talebau difidend
  • Cofrestru TAW, TWE a CIS
  • Cyflwyno ffurflen P11d yn flynyddol ‘buddion mewn da’
  • Cyngor cyffredinol ar newidiadau mewn Cyfarwyddwyr, cyfranddaliadau ac ati

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu Cwmni Cyfyngedig newydd, cymerwch eiliad i ddarllen ein Pecyn Cychwyn Cwmni Cyfyngedig sydd ar gael iddo lawrlwythwch yma.

Cysylltwch â ni i gael cymorth pellach ac i drafod eich gofynion chi.

CYSYLLTWCH Â NI