Tîm

Darperir ein holl wasanaethau o dan yr un to gan ein tîm cyfeillgar, gyda phob unigolyn yn cynnig amrywiaeth o sgiliau a phrofiad. Mae’r holl staff wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf.
Emyr.jpg

Emyr Jones

F.C.C.A.
Cyfarwyddwr
Ymunodd Emyr â'r cwmni yn 2003 a daeth yn bartner yn 2014. Mae Emyr yn gymrawd o’r Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae Emyr yn cynghori cleientiaid ar bob agwedd o dreth a pharatoi cyfrifon, yn ogystal â chyngor busnes cyffredinol.
Geoff.jpg

Geoff Graham

F.C.C.A.
Cyfarwyddwr / Ymgynghorydd
Ymunodd Geoff â'r cwmni yn 1993 ac mae'n gymrawd o’r Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae gan Geoff gyfoeth o brofiad o weithio gyda chwmnïau bach a chanolig sy'n cwmpasu pob agwedd ar gyfrifeg a threth. Er bod Geoff bellach wedi rhan-ymddeol, mae'n parhau i gyflawni ei rôl ar sail ymgynghori.
Linda-1.jpg

Linda Passe

A.A.T.
Cynghorydd Treth
Ymunodd Linda â'r tȋm yn 1989 a mae hi’n aelod o Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Mae gan Linda brofiad ym mhob agwedd ar gyfrifeg a threth, yn enwedig ar gyfer cleientiaid hunanasesu.
Eiri-1.jpg

Eiri Jones

A.A.T
Technegydd Cyfrifon
Ymunodd Eiri â'r tîm ym 1995 a mae hi'n gymwys gyda Chymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Mae gan Eiri gyfoeth o brofiad o baratoi cyfrifon, TAW a chadw llyfrau.
Eleri.jpg

Eleri Jones

Derbynfa a Gweinyddu
Ymunodd Eleri â'r tîm yn 2003. Eleri yw ein derbynnydd ac mae hi'n gyfrifol am reoli'r dyletswyddau gweinyddol a rheoli credyd o fewn y cwmni.
woman-silouette.png

Sarah Poh

A.A.T.
Technegydd Cyfrifon a'r Gyflogres
Ymunodd Sarah â'r tîm yn 2005 ac mae'n gymwys gyda Chymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Mae gan Sarah flynyddoedd o brofiad o fewn prosesu’r gyflogres, yn ogystal â pharatoi cyfrifon, TAW a chadw llyfrau.
Teleri.jpg

Teleri Hitchmough

B.Sc (Hons)
Hyfforddai A.C.C.A.
Ymunodd Teleri â'r tîm yn 2014 ac ar hyn o bryd mae hi'n gweithio tuag at ei chymhwyster A.C.C.A. Mae Teleri yn brofiadol ym mhob agwedd o’r gyflogres, paratoi cyfrifon, cadw llyfrau, a TAW.
Ela.jpg

Ela Spencer

Rhan A.A.T
Cynorthwyydd Cyflogres a Chyfrifon
Ymunodd Ela â'n tîm yn 2020 ac yn ddiweddar cwblhaodd ei lefel 2 A.A.T. Ar hyn o bryd mae Ela yn gyfrifol am brosesu cyflogres cleientiaid yn ogystal â gwaith dadansoddi ar gyfer cyfrifon a TAW.