Payroll-icon.png

Cyflogres

Gyda'n profiad helaeth o weithio gyda busnesau newydd gallwn eich sicrhau y bydd ein cyngor yn cael ei deilwra i gyflawni eich nodau a'ch amcanion busnes penodol. O gyngor ar ddechrau fel unig fasnachwr i ymgorffori Cwmni Cyfyngedig, rydym yma i'ch cynghori a'ch cefnogi drwy ddyddiau cynnar eich busnes.

Yn Jones & Graham, rydym yn cynnig gwasanaethau cyflogres eang fel y gallwn ddarparu ar gyfer eich anghenion unigol chi. Gallwn weithredu cynlluniau cyflogres wythnosol, bob pythefnos, pedair wythnos a misol. Rydym yn darparu slipiau cyflog printiedig, adroddiadau P32 misol, P45 a P60 ar gyfer yr holl staff yn ôl yr angen a gallwn hefyd roi llawer o adroddiadau defnyddiol i'r cyflogwr yn ôl yr angen.

Os yr ydych chi wedi dechrau eich cynllun cyflogres drwy law, ar feddalwedd cyflogres neu hyd yn oed heb ddechrau eto, rydym yn gallu eich cynghori ar yr arfer gorau neu hyd yn oed rhedeg eich cyflogres ar eich rhan os y dymunwch.

Gall Jones & Graham ddarparu'r gwasanaethau, y cyngor a'r gefnogaeth ganlynol:

 • Sefydlu a chofrestru cynlluniau cyflogres
 • Prosesu cyflogres wythnosol / misol / bob pythefnos neu yn flynyddol
 • Darparu slipiau talu yn uniongyrchol i'ch gweithwyr
 • Darparu adroddiadau Cyflogres fel sy'n ofynnol gennych chi
 • Cynghori ar y taliadau TWE misol sy’n daladwy i CThEM (HMRC)
 • Cyngor a sefydlu pensiynau yn y gweithle
 • Prosesu cyfraniadau pensiwn
 • Prosesu ffurflenni contractwr CIS misol
 • Hawliad yn ôl CIS treth dioddef yn erbyn TWE (dim ond yn berthnasol i Gwmnïau Cyfyngedig)
 • Paratoi a chyflwyno Budd P11d mewn ffurfiau Kind
 • Cyngor yn ymwneud â hawliadau ‘furlough’
 • Prosesu hawliadau ‘furlough’ misol ar-lein
 • Cyngor cyffredinol cyflogaeth
 • Cytundebau cyflogaeth

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys ein taliadau cyfredol gweler ein Pecyn Cychwyn Cyflogres yma.

Cysylltwch â ni i gael cymorth pellach ac i drafod eich gofynion chi.

CYSYLLTWCH Â NI